Sök bland 188 616 annonser Cirka 800 000 köpare och säljare

150 kr

Hälsopedagogik av Anna-Karin Axelsson

 Hälsopedagogik av Anna-Karin Axelsson  Göteborg Sälj

Obs är denna du ska ha om du läser till Undersköterska
Mycket fint skick. Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. Boken är skriven på lättbegriplig svenska och förstärker den studerandes inlärning genom att varje kapitel: inleds med en tydlig överblick av innehållet, lyfter fram centrala ord och begrepp, presenterar det centrala innehåll som är knutet till kapitlet, är indelat i avsnitt som avslutas med Kan-du-nu?-frågor, samt avslutas med övningsuppgifter som tränar olika förmågor. Ur innehållet: Salutogent förhållningssätt, KASAM, barns och ungas hälsa, äldres hälsa, fysisk aktivitet, kost- och måltidsvanor, stress och återhämtning, hälsofrämjande arbetsplats, kriser och krishantering. Boken är avsedd för Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, men kan med fördel även användas vid Yrkeshögskolan samt vid utbildningar inom friskvård och hälsa.
Finns i Järnbrott i Västra frölunda. Kan hämtas hos mig, eller mötas på Radiotorget, Marklandsgatan eller vid Lidl på Distansgatan

läs mer
Rapportera produkt / användare

Såld produkt går ej att svara på