Sök bland 183 096 annonser Cirka 800 000 köpare och säljare

100 kr

Studentlitteratur

Studentlitteratur

Säljer böcker hörande Samhällsvetarprogrammet åk 1-3, samtliga böcker erhåller ett gott skick (inga markeringar eller brutna sidor) och är nyinköpta från Ablibris. OBS: Angivna priser är utan frakt, tillkommer vid begäran av försändelse.

———————————
"Vad är statsvetenskap? - Om undran inför politiken" - SÅLD

"Tretton texter i politisk teori" - SÅLD

"Från platon till kriget mot terrorismen - De politiska idéernas historia" - SÅLD

"New and old wars - Organized violence in a global era" - SÅLD

"Political ideologies - An introduction", Andrew Heywood (5:th edition), Palgrave Macmillan 2015 - 200kr

"Elections and voters", Cees van der Eijk & Mark N. Franklin, Palgrave Macmillan 2009 - 200kr

"Issues in 21st century world politics" - SÅLD

"Public Policy - A new introduction", Christoph Knill & Jale Tosun, Palgrave Macmillan 2012 - 250kr

"Essential of international relations", Karen A. Mingst & Ivan M. Arreguín- Toft (6:th edition), Norton 2014 - 150kr

"Gender Trouble", Judith Butler, Routledge 2007 - 150kr

"Vetenskapsteori för nybörjare" - SÅLD

"Det socialpsykologiska perspektivet", Jonas Lindblom & Jonas Stier (uppl 1:3), Studentlitteratur 2011 - 100kr

"Den kvalitativa forskningsintervjun", Steinar Kvale & Svend Brinkmann (uppl 3:2), Studentlitteratur 2014 - 200kr

"Late modernity and social change - reconstructing social and personal life", Brian Heaphy , Routledge 2007 - 200kr

”Författningssamling i förvaltningsrätt 2017”, Wolters Kulwer - SÅLD

”Förvaltningsrättens grunder”, Alf Bolin & Wiweka Warnling-Neerp (uppl 2:10), Norstedts Juridik 2007 - 300 kr

”Juridiken och dess arbetsrätt - En introduktion”, Stefan Zetterström (uppl 2:6), Lustus Förlag 2012 - 150 kr

”Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning” - SÅLD

”Samhällsvetenskapliga metoder”, Alan Bryman (uppl 2), Liber 2011 - 250 kr

”Handbok i kvalitativa metoder”, Göran Ahrne & Peter Svensson (red.) (uppl 2:1), Liber 2015 - 150 kr

”Utvärdering i politik och förvaltning”, Evert Vedung (uppl 3:7), Studentlitteratur 2009 - 150 kr

”Hur moderna organisationer fungerar”, Dag Ingvar Jacobsen & Jan Thorsvik (uppl 4:4), Studentlitteratur 2015 - 250 kr

”Feminism utan gränser - Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet” Chandra Talpade Mohanty (uppl 3), TankekraftFörlag 2007 - 100 kr

”Organizations and organizing - Rational, Natural and Opens system perspectives” (International student edition) W. Richard Scott & Gerald F. Davis, Routledge 2017 - 250 kr
———————————————
Övrig litteratur:

”Synpunkt, Naturkunskap 1a1”, Anders Henriksson, Gleerups 2016 - 200 kr Visa mindre Visa mindre

läs mer
Rapportera produkt / användare

Ladda ner våra appar gratis!