Sök bland 183 984 annonser Cirka 800 000 köpare och säljare

Citiboard

Innehållsförteckning

Generella användarvillkor

 • Citiboard är en marknadsplats där Citiboard möjliggör för enskilda, köpare och säljare, att handla med varandra.
 • Citiboard är inte till någon del part i de avtal eller förhandlingar som förs mellan säljare och köpare.
 • Citiboard är fri från avgifter och provisioner och brukande av plattformen är helt gratis, utan avgifter för inlagda annonser och Citiboard tar inga provisioner för transaktioner mellan användare.
 • Användaren ansvarar för egna handlingar som utförs inom och i samband med användandet av plattformen. Citiboard kan fritt och helt efter egen bedömning helt eller delvis begränsa användarens brukande av plattformen.
 • Citiboard kan när som helst utan annonsörens medgivande återkalla annonsen och övrigt innehåll upplagt på plattformen. Bolaget bär inget ansvar för annonsens innehåll, utan innehållet är annonsören personligen ensam ansvarig för. Annonsens innebörd, innehåll och sammanhang samt annat material och information med koppling till enskild annons ligger således utanför Citiboards ansvar.
 • Interaktion på Citiboard kräver att användaren har ett Facebook konto och därmed har accepterat Facebooks användarvillkor. Det går även att registrera sig med e-postkonto på Citiboard.
 • Det är inte tillåtet att marknadsföra eller länka till sina egna annonser eller produkter under andras annonser.
 • Citiboard tillåter inte att användare länkar, marknadsför eller refererar till konkurrerande verksamheter såsom tex andra annons-, auktionsplattformar eller Facebook - grupper.
 • Citiboard äger rätt att använda olika typer av annonser, såväl aktivt som inaktivt material och dess innehåll i samband med plattformens marknadsföring.
 • Citiboard förbehåller sig rätten att spara annonser vars annonstid har avslutats.
 • Vidare förbehåller Citiboard sig rätten att spara upplagda frågor från användarna.
 • Citiboard publicerar alla bilder med vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i sammanhang som inte medgivits av annonsören.
 • Alla rättigheter till såväl annonstexten som bilden överlåts till Citiboard och Citiboard har rätt att använda såväl text som bild fritt var för sig eller tillsammans såväl i dess ursprungliga format som beskuret eller i delar.
 • Citiboard förbehåller sig rätten att när som helst kunna skicka nyhetsbrev till användarna via e-post eller notifikation på Facebook.
 • Citiboard använder endast e-postadress mellan användare ifall att de väljer att kontakta säljare via ”sänd privat meddelande”. Härvid är användarens e-postadress helt osynlig för plattformens användare.
 • Citiboard bär inget som helst ansvar för icke utförda transaktioner, brister, skador eller ej uppfyllda åtaganden i något som helst avseende.
 • Citiboard bär inget ansvar för användarens eller tredje mans handlingar och agerande, som bryter mot gällande lagstiftning, Facebooks användarvillkor eller eventuella skador som har uppstått efter användande av plattformen.
 • Enligt skatteverkets regler skall annonsörens under vissa omständigheter deklarera sin försäljning. Läs mer hos Skatteverket: (http://www.skatteverket.se/funktioner/svarpavanligafragor/privatperson/ehandel/privatehandel.4.dfe345a107ebcc9baf80007325.html)
 • Citiboard förbehåller sig rätten att när som helst, utan särskilt meddelande härom, ändra föreliggande användarvillkor.
 • Vid prövning av tvist mellan användare och Citiboard skall svensk lag tillämpas och domstols behörighet enligt vedertagna internationella privaträttsliga regler.

Användarvillkor Lyxloppis

 • Försäljning av märkesvaror
 • Försäljning av kläder, accessoarer, inredning, elektronik, konst & hygienartiklar
 • Endast ÄKTA märkesvaror (ej piratkopior eller möbel repliker)
 • Vid försäljnings av dyrare märkesvaror förespråkas kvitto, äkthetsintyg, certifikat för att styrka äktheten
 • Alla annonser måste specificeras med varumärke & skick (endast märkesvaror i gott skick godkännes på Lyxloppis)
 • Ingen försäljning av varor från kedjor som H&M, Lindex, KappaAhl, Gina Tricot, Flash, Joy, Glitter, IKEA, Cubus, Zara, Mango, Dressman m.fl.
 • Hygienartiklar säljes endast i obruten förpackning
 • Samtliga annonser i kategorin Lyxloppis granskas och godkännes av administrationen före publicering. I de fall annonsen inte fyller kraven enligt användarvillkoren ovan placeras den i lämplig kategori på Citiboard.

Regler för att lägga in en annons

 • För att lägga in en annons kräver ingen registrering eller inloggning, men det krävs ett godkännade av Citiboards-applikationen för att använda Citiboard.
 • Endast en annons per produkt/tjänst och användare tillåts. Dubbletter av annonser kommer att raderas av Citiboard. Annonsör som vill lägga in sin annons på nytt skall radera sin gamla annons först. Annonsören får inte lägga in samma annons i flera distrikt eller flera städer.
 • Privatpersoner använder plattformen för att utannonsera varor, produkter, samt köpa och sälja - allt i enlighet med svensk lag.
 • Företag som vill sälja är också välkomna att använda plattformen. Till företag hör: Juridiska personer, enskilda firmor, ideella- och ekonomiska föreningar, hobby verksamheter och annonsörer som tillverkar på beställning. Citiboard förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Alla varor ska annonseras och utbjudas med pris inklusive moms.
 • Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning och byten.  Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan som erbjuds. Övrig information, såsom sökord, beskrivning av verksamhet eller om företag tillåts inte i annonstexten. Citiboard tillåter inte heller någon länkning i annons texterna. Endast annonser på något av de skandinaviska språken eller det engelska språket är godkänt.
 • Beskrivning av produkt eller tjänst: Försök beskriva produkten i rubriken, detta gör din annons synligare för eventuella köpare. Beskriv varan eller tjänsten så mycket som möjligt: Storlek, mått, färg, pris och var varan finns att hämta. Det är inte tillåtet att länka till en annan sida.
 • Texter får inte kopieras från andra annonser, dessa är skyddade enligt lag.
 • Annonser med foto kommer att göra ditt inlägg mer attraktivt. Använd relevanta bilder för just din vara. Dina bilder får ej användas i fler än en annons. Inga företags logotyper får vara inkluderade i bilderna. Det är inte heller tillåtet att använda modeller för utannonsering av underkläder eller baddräkter eller i liknande sammanhang.
 • Citiboard tillåter ej filmer innehållande logotyper, företagsnamn, URL:er, eller annat som kan tolkas som företagsmarknadsföring.
 • Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa bilder är skyddade under upphovsrättslagen.
 • Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning (http://www.cites.org/) anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket (http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hotadeartercites.4.7caa00cc126738ac4e880002389.html). Om sådant tillstånd finns, skall detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter och om tillstånd saknas kommer annonsen att tas bort av Citiboard.
 • Annonsören svarar för att han är ägare av upphovsrätt, bilder och samtliga rättigheter avseende immateriell egendom. Innehållet skall ej bryta mot tredje mans rätt eller gällande lagstiftning.
 • Vid försäljning av spelautomater så skall det framgå i annonsen att innehav kan kräva tillstånd från lotteriinspektionen.
 • Citiboard har restriktioner mot försäljning eller överlåtelse av vissa djur. Pitbull och varghybrider är inte tillåtna. I enlighet med djurskyddslagen samt organisationerna Sveraks (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKKs (Svenska Kennelklubben) rekommendationer tillåter Citiboard inte överlåtelse av kattungar yngre än 12 veckor eller hundvalpar yngre än 8 veckor. Priset måste vara minst 100 kronor per katt och 500 kronor per hund. Vid förfrågan måste en hundannonsör kunna uppge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering ej hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges. Importerade hundar får inte säljas på Citiboard. Vid annonsering av rovdjur eller zoologiska djur som kräver tillstånd från jordbruksverket måste tillståndet (inklusive nummer) anges i annonsen. Här kan du läsa mer om jordbruksverkets regler: http://www.sjv.se/amnesomraden/djur.4.5abb9acc11c89b20e9e8000333.html
 • Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens. Replikor är inte tillåtna (historiska föremål föreställande vapen framtagna innan 1890 undantaget). Annonsering och försäljning av soft-air-guns, luftpistoler och kolsyrevapen får endast ske om anslagsenergin är under 10 joule och enbart säljas till personer över 18 år. Vapenreplikor, startvapen och andra vapen som vi bedömer liknar riktiga vapen är inte tillåtna att sälja eller annonsera om på Citiboard.

Följande produkter och tjänster är förbjudna att annonsera, diskutera eller nämna på plattformen:

 • Det är ej tillåtet med annonser innehållande förfalskade mynt och sedlar, piratkopior och förfalskningar av t.ex märkesprodukter, konst, CD-skivor eller DVD-filmer, programvaror för datorer eller TV- apparater etc.
 • Annonser om donationer eller hjälporganisationer.
 • Livsmedel
 • Alkohol, narkotika och tobaksvaror.
 • Läkemedel
 • Kosttillskott
 • Föremål med nazistiska, kommunistiska eller andra totalitära symboler och kännetecken.
 • Produkter med pornografiskt innehåll eller innebörd
 • Bilder och filmer av karaktär som vi bedömer är ägnad att vara kränkande tillåts inte.
 • Sprängämnen och pyrotekniskt material, skjutvapen, ammunition vars ägande eller förvärv kräver ett tillstånd eller registrering, samt eldkastare med peppargas etc får ej utannonseras.
 • Varor som kommer från stöld, häleri, rån eller annat brott eller vars import, export eller förvarande är förbjudet genom gällande svensk lagstiftning.
 • Vi godkänner inga annonser innehållande lik, likrester, djurrester, mänskliga organ eller djurorgan.

Plattformens ägare

 • Plattformens ägare är Citiboard AB med säte i Halmstad, Sverige. Momsnr: 559165-0568.

Synpunkter och frågor

 • Vi kommer att ta bort samtliga frågor och synpunkter från annonstavlan. Vi hänvisar frågor och eventuella synpunkter till kontakt, som ni finner längst ner på sidan. Om du fortfarande saknar svar på någon av dina frågor, så ber vi dig skicka oss ett mail så besvarar vi din fråga inom 24 timmar.
 • Vid synpunkter bifoga förnamn, efternamn samt detaljerad beskrivning och kontaktorsak.
 • Bolaget utvärderar synpunkter skyndsamt. Vanligtvis svarar Citiboard inom sju (7) arbetsdagar från ankomst av meddelande. Ifall det finns frågor eller krävs ytterligare handlingar eller information kan svarstiden komma förlängas.

Koppling till den sociala domänen Facebook (Härefter kallat ”FB”)

 • Användaren är förpliktigad att bruka FB-applikationen i enlighet med användaravtalet avseende Facebook.
 • Citiboard specificerar information användarna behöver dela med sig av vid ett godkännande av applikationen. Detta sker med hjälp av Facebooks nativa funktioner.
 • Användare av FB-applikationen förpliktigar användaren att inte använda annan persons användarkonton.
 • Det är inte heller tillåtet att använda falska FB-konton som inte anger användaren själv.
 • För användare som är kopplade till FB ges följande möjligheter:
  • Inläggning av annons på applikationen: http://citiboard.se,
  • Publicering av uplagda annonser i nyhetsflödet och på profilen.
  • Delning av information till andra användare (”Dela/Share”)
  • Gilla andra användares annonser. (”Gilla/Like”).
 • Kommentera annonser och frågor från andra användare.
 • Genom användande av FB applikationen godkänner användaren Citiboard att hämta följande uppgifter från Facebook:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Hemstad
  • E-postadress
  • Foton
 • Användarens e-postadress eller foton kommer aldrig att vara synliga eller publiceras på applikationen eller plattformen.
 • Citiboard bär inget ansvar för annonsens innehåll, innebörd eller för dess överenstämmelse med Facebooks användarvillkor.
 • Citiboard bär inget ansvar för återkallelse av användarens upplagda annonser genom FB.
 • Citiboard bär inget ansvar för av Facebooks beslutade handlingar riktade mot användare på grund av deras annonser, frågor och dess innehåll på Citiboard.
 • Citiboard bär inget ansvar för Facebooks handlingar riktade mot användarens konto eller svårigheter och dröjsmål i dess tjänster.
 • Användaren har alltid möjligheten att återkalla rätten till brukande av applikationen enligt föreskrifter och med hjälp av Facebooks mekanismer eller med hjälp av en skriftlig anmälan till Citiboard om återkallat medgivande. I samband med detta försvinner möjligheten att använda plattformen.

Personuppgifter

 • När Du registrerar Dig som användare hos Citiboard medför registreringen att Citiboard (eller bolag inom samma koncern) lagrar och använder dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter.
 • De personuppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen (PUL). Kunden har rätt att kostnadsfritt en gång per år ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Skulle dessa vara felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella har Kunden rätt att begära att uppgifterna ska rättas till eller raderas.
 • Användarerns personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration, fakturerings-, reskontra och eventuell inkassohantering samt för kundanalyser. Adressuppgifter och/eller e-postadress eller andra uppgifter om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan använadern och Citiboard. Citiboard kan som en del i personuppgiftsbehandlingen (för nyss angivna ändamål) komma att överlämna Kundens personuppgifter till samarbetspartners (tredje part). Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part vid eventuella rättsliga ärenden.